Welkom bij de Uitvaartvereniging-Twijzel e.o.

Dit is de openingspagina van onze uitvaartvereniging.
Onder de verschillende kopjes is informatie te vinden over onze vereniging en andere zaken die met overlijden en uitvaart te maken hebben.

Wij hopen met deze web-site zowel leden als niet-leden van de nodige informatie te voorzien.

Doelstelling van onze vereniging is het op waardige wijze laten verzorgen van uw uitvaart, zonder winstoogmerk, waarbij uw persoonlijke wensen zullen worden gerespecteerd.

Om de samenwerking te bevorderen is de vereniging lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De federatie is op haar beurt aangesloten bij het Landelijke Samenwerkingsverband NARDUS.

 

Nieuwe uitvaartverzorger voor Twijzel.

Ik wil mij graag aan u voorstel­len.Mijn naam is Jolanda Dam en sinds kort ben ik de nieuwe bode van Uitvaartvereniging Twijzel, als opvolger van de heer Leo Blees. Als iemand komt te overlijden gaat dat vaak gepaard met veel verdriet. Kort na het overlijden moeten er al verschillende beslissin­gen genomen worden: begra­ven of cremeren, wel of geen kerkdienst, welke kist, welke muziek, etc. Zaken waar je op dat moment helemaal niet over wilt nadenken. Juist in die peri­ode is het fijn om een uitvaart­verzorger te hebben die er in alle rust en persoonlijke aandacht voor u is. Mijn bijdrage is te zorgen voor optimale begeleiding van nabestaanden om samen te komen tot een pas­send afscheid. Voor meer informatie of bij overlijden kunt u bellen naar:06-12338648.