Codicil

 

 

 

Wilsbeschikking

U kunt nu al een aantal zaken regelen, zonder dat u daarvoor een notaris hoeft in te schakelen:

* Benoeming van een executeur-testamentair

* Keuze voor begrafenis of crematie

* Legateren van sieraden, kleding, meubelen, specifiek omschreven

Deze verklaring noemen we een codicil. U dient het zelf te schrijven, te ondertekenen en te dateren. Vervolgens is het verstandig dat het codicil bewaart op een plaats waar uw nabestaanden van op de hoogte zijn.

Het volgende voorbeeld kunt u eventueel uitprinten en invullen.

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden

Ondergetekende: _______________________________________________________________

Naam: _________________________________________________________________________

Voornamen: ________________________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________________

Woonplaats: ___________________________________________________________________

Geboortedatum: ___________________________ geb. plaats: ___________________________

Datum van ondertekening: _______________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________________________

A. Legt hierbij het volgende vast.

Van mijn overlijden moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, per telefoon/telegram/expressebrief/e-mail de volgende personen:

1._____________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

Een rouwbrief dient verzorgd te worden:_______________________________________ja / nee

Een adreslijst met namen van familie, kennissen, (vroegere)buren, huiseigenaar, (vroegere)werkgever(s), bevindt zich bij deze gegevens.

B. Persoonlijke wensen ten aanzien van de uitvaart.

Ik wens:

1) dat de verzorging van mijn stoffelijk overschot (afleggen/kisten) geschiedt door personeel van mijn eigen uitvaartvereniging/onderneming.

naam: _____________________________________________________________________

plaats: ______________________________________________________________________

2) thuis op gebaard te worden _____________________________________________ ja / nee

in de aula van het uitvaartcentrum/begraafplaats op gebaard te worden ____________ ja / nee

3) een begrafenis te ____________________________________________________ ja / nee

of een crematie te ___________________________________________________ ja / nee

4) geloofovertuiging: ___________________________________________________________

kerkdienst: _________________________________________________________ ja / nee

adres kerk / pastorie: _________________________________________________________

avondwake _________________________________________________________ ja / nee

overige wensen ______________________________________________________________

5) spreker in aula / aan het graf: ___________________________________________ ja / nee

6) uitvaart met familie en belangstellenden: __________________________________ ja / nee

uitvaart in stilte: _____________________________________________________ ja / nee

7) Bij de uitvaartplechtigheid: _____________________________________________________

muziek ____________________________________________________________ ja / nee

bloemen __________________________________________________________ ja / nee

Mijn wensen ten aanzien van de muziek:

1:__________________________________________________________________________

2: ________________________________________________________________________

3: ________________________________________________________________________

* Levende muziek ________________________________________________________ ja / nee

* Laat keuze over aan nabestaande(n) ________________________________________ ja / nee

Mijn wensen ten aan zien van de bloemen:

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

C. Wensen over de laatste rustplaats.

Bij begrafenis:

* op begraafplaats _________________________________________________________________

* algemeen graf ________________________________________________________ ja / nee

* eigen graf nieuw _________________________________________________________ ja / nee

* eigen graf bestaand; nr. ________________________________________________________

* kist dalen in graf _______________________________________________________ ja / nee

* grafsteen / gedenkteken ___________________________________________________ ja / nee

Bij crematie:

* in crematorium: _________________________________________________________________

* kist aan het oog onttrekken _____________________________________________ ja / nee

Urn bijzetten in:

* eigen graf te ___________________________________________________________ ja / nee

* urnengalerij / urnentuin / urnengraf ________________________________________ ja / nee

* asverstrooiing ____________________________________________________________ ja / nee

* asverstrooiing met familie _______________________________________________ ja / nee

* asverstrooiing zonder familie _____________________________________________ ja / nee

* asverstrooiing boven zee ________________________________________________ ja / nee

* thuis bewaren ________________________________________________________ ja / nee

* overige: _____________________________________________________________________

Verdere persoonlijke wensen zijn:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

D. Plaatsen waar persoonlijke papieren opgeborgen zijn.

(advies: berg alle officiële documenten en andere waardepapieren bij elkaar in een kast, bureau of dossier op)

1.Aanduiding waar mijn persoonlijke papieren zich bevinden:

* trouwboekje: _________________________________________________________________

* testament: _________________________________________________________________

* verzekeringspolissen: _____________________________________________________________

* verzekeringspolissen zijn in de kluis bij: _______________________________________ ja / nee

* ik heb wel / niet een bedrag gestort in een Depositofonds van:

___________________________________________________________________________

* paspoort: __________________________________________________________________

* pensioenbewijzen: ___________________________________________________________

* contracten: __________________________________________________________________

* kentekenbewijs auto deel III: ___________________________________________________

* Het nummer van mijn bankrekening is: _____________________________________________

* Het nummer van mijn girorekening is: _______________________________________________

* Overig: _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.Sleutels

De volgende sleutels zitten aan mijn sleutelbos:__________________________________________

Soort sleutel: ______________________________________________________________________

Waar opgeborgen: ________________________________________________________________

Brandkast bekend bij (naam) _________________________________________________________

Bureau: ___________________________________________________________________________

Verdere belangrijke aanwijzingen:

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Voor nader advies kunnen mijn nabestaanden een beroep doen op: (notaris, accountant, belastingconsulent, assurantiemakelaar, etc.

Naam: ___________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________

Woonplaats: _____________________________________________________________________

Naam: ___________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________

Woonplaats: _______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uitvaartvereniging-twijzel.nl