Lidmaatschap

Als lid van onze uitvaartvereniging, betaalt u een contributie van: € 11,00 per jaar voor leden in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar en € 13,00 voor leden van 25 jaar en ouder.

De contributie en de ledenkorting worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De ledenkorting bedraagt op dit moment €850,00

Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van contributie, op voorwaarde dat ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze vereniging en zijn aangemeld. De inkomsten van de contributie worden door de vereniging  aangewend om een deel van de kosten van de uitvaart te bekostigen.

Als lid van de uitvaartvereniging weet u dat uw uitvaart te zijner tijd wordt verzorgd en geregeld, conform uw wensen.

Die wensen kunt u desgewenst op schrift stellen en bewaren bij uw verzekeringspapieren , dan weet u zeker dat uw wensen worden gerespecteerd.

Na een sterfgeval dient men contact op te nemen met onze uitvaartverzorgerster.

 

Mevr. Jolanda Dam telefoon 06 - 12338648 

Die is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

 

Woont u buiten het verzorgingsgebied van de vereniging, of is iets niet duidelijk, neem dan contact op met de uitvaartverzorger:

Jolanda Dam,

Voorstraat 107,

9290 AB Kollum.

tel. 06-12338648 b.g.g. 0519 - 29 54 00.